UNZE: Objavljen konkurs za dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta

Naučno-nastavno vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, krajem prošle sedmice objavilo je konkurs za izbor dekana ove visokoškolske institucije.

Pored općih,od potencijalnog aplikanta se traže i posebni uslovi,među kojima da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos,te da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period od 4 godine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. (Š.B.)