Agenciji Zeda povjereno upravljanje Poslovnom zonom Zenica I

Nakon deset godina upravljanja Biznis inkubatorom Zenica, koji je na upravljanje Agenciji ZEDA, povjerio Grad Zenica, došlo je vrijeme da ZEDA preuzme upravljanje i Poslovnom zonom.

Poslovna zona Zenica 1 uspostavljena je na prostoru Radne zone Zenica 1, prema Predinvesticijskoj studiji usvojenoj Zaključkom Vijeća 1.augusta 2002. godine i idejno – urbanističkom rješenju uređenim od strane JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“.

Poslovna zona Zenica 1 smještena je na prostoru Radne zone Zenica 1 koji obuhvata površinu od ukupno 336.427 m2.

Odlukom Gradskog vijeća, 30.novembra 2017.godine upravljanje Poslovnom zonom Zenica 1, povjereno je Agenciji ZEDA.

Prostor Zone je 60% u funkciji privrednih subjekata. Poslovna zona Zenica 1 namijenjena je stvaranju uslova za razvoj malih i srednji preduzeća.

Režim korištenja Poslovne zone Zenica 1, uređen je Odlukom o uslovima ulaska u Zonu i uslovima korištenja Zone.

Jasno se definiše:

· ko može biti korisnik Zone

· instrumenti upravljanja imovinom odnosno prostorom Zone

· odnos Zone i korisnika Zone

· olakšice, poticaji, ograničenja

· kriteriji za ulazak na prostor Zone

· procedure javnog tendera

Ubrzo se očekuje Javni konkurs-licitacija prodaje građevinskog zemljišta na prostoru Poslovne zone Zenica 1. Radi se o isparcelisanom zemljištu koje je prilagođeno za poslovanje MSP.

Agencija Zeda