BH Novinari: Govoriti o temama rodno zasnovanog nasilja

U Zenici je danas održan radno-konsultativni sastanak predstavnica medija, nevladinih organizacija, institucija, aktivistica, studentica i blogerki, s ciljem razmjene iskustava o medijskom izvještavanju o temama rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Udruženje BH Novinari, u saradnji sa organizacijom UN Women, radeći na rasvjetljavanju ovog značajnog društvenog problema, kome se valja posvetiti „iz svih uglova“, priredilo je do sada deset radionica, u kojima je učestvovalo 150 novinara, društvenih aktivista i predstavnika institucija.

Čak 80 posto učesnika je izrazilo želju da se educira, odnosno istaklo je potrebu edukacije novinara o temama rodno zasnovanog nasilja.

Do takvog zaključka došli su i učesnici u današnjoj diskusiji, koja je održana u Muzeju grada Zenice.

– Važno je govoriti o tome da je rodno zasnovano nasilje društveni problem, da o njemu treba govoriti javno i da se o njemu trebaju educirati, ne samo novinari, nego i institucije, koje su dužne da saopšte podatke kojima raspolažu, – ističe predsjednica Kluba novinara u Zenici, Velida Kulenović.

Kulenović dodaje da su mediji ti koji su dužni da se ovoj temi ozbiljnije posvete, da problem rasvijetle dovoljno dobro, kako bi se društvo uspješnije borilo protiv problema rodno zasnovanog nasilja.

Jedan od načina na koji to čine novinari, pogotovo novinarke, je objavljivanje istraživačkih priča, čija će osnova biti promovisanje prava i interesa žrtava, kroz kontekstualiziranje pitanja rodno zasnovanog nasilja.

Ovaj projekat bi trebalo da pomogne medijskim stručnjacima da učinkovitije sarađuju i razmjenjuju informacije sa javnim i drugim institucijama i civilnim sektorom u oblasti zaštite žrtava nasilja, provođenju zakona i kreiranju politika u ovoj oblasti. Jedan od očekivanih rezultata je i potpisana izjava učesnika o razmjeni informacija o pitanjima vezanim za rodno zasnovano nasilje. (S.S.)