Poreska uprava F BiH: Neplaćeni porezi, zatezne kamate i visoke novčane kazne

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine podsjeća poreske obveznike da su do 31. decembra dužni platiti dospjele porezne obaveze i dostaviti zakonom propisane prijave.

Ističe da se blagovremenim i urednim izvršavanjem ovih obaveza izbjegava plaćanje zateznih kamata, koje se za svaki dan kašnjenja plaćaju po stopi od 0,04%, odnosno 14,6% na godišnjem nivou, kao i rizika izricanja visokih novčanih kazni za nepoštivanje propisa:

– za neprijavljivanje radnika do 100.000,00 KM,

– za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,

– za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,

– za neizdavanje računa do 30.000,00 KM,

– za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM,

– zabranu obavljanja djelatnosti i pečaćenje objekata.

Cilj Porezne uprave FBiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika. Naš cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun, saoopštila je Poreska uprava Federacije BiH.