Danas probijanje tunela Ričice dužine 620 metara

Za danas je zakazana ceremonija probijanja tunela Ričice, dužine 620 metara na poddionici Klopče – tunel Pečuj.

Poddionica Klopče – Pečuj nadovezuje se na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a ugovor za izgradnju potpisan je 9. maja 2016. godine. U dužini od 5,78 km u toku je izgradnja četiri vijadukta i dva tunela, a na gradilištu je ukupno angažirano 430 radnika.

Radove izvodi konzorcij Euro-Asfalt i Strabag AG.

Zenička zaobilaznica na Koridoru 5c trenutno je najveće gradilište u BiH, a na izgradnji dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, u toku je izgradnja dva tunela, četiri vijadukta i most. Vrijednost radova je 140 miliona eura.