REZ Agencija: Aktivnosti na ekološkom osvješćivanju najmlađih

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, zajedno sa četiri škole iz Busovače, realizovala je aktivnost lijepljenja afirmativnih, ekoloških naljepnica na unutarnja stepeništa i zidove škola.

Naime, ova aktivnost, koja se realizuje u sklopu projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, ima za cilj očuvanje životne sredine, ali i informisanje najmlađih o prednostima pravilnog odlaganja otpada.

Osim afirmativnih naljepnica, škole su dobile i postere lika „Naš Smetko“ animiranog lika u obliku kante za otpad koji svojim osmijehom poziva najmlađe da odlažu otpad na mjesta predviđena za to.

U ovoj aktivnosti učestvovala je Osnovna škola „Kaćuni“ sa svojim područnim školama, osnovne škole „Kaonik“ i „Busovača“, te Mješovita srednja škola „Busovača“.

Aktivnost ukrašavanja školskih stepenica implementira se u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj.

Partneri u projektu su REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, saopšteno je iz Regionalne ekonomske zajednice za regiju Centralna BiH.