Kreho: Veća prava za radnike i penzionere metalskog sektora!

Dok policija traži poseban obračun za penzije, a imaju benificirani radni staž (na 12 mjeseci dodaju se 4 mjeseca beneficije), njihov zahtjev se može tumačiti kako “HOĆEMO I JARE I PARE”. Hoće i beneficiju, a hoće i ekstra penzije, ocjenjuje aktivista nevladinog sektora, Hasan Kreho, upoređujući položaj policije, koja se kroz svoj sindikat izborila za bolji položaj, kroz usvojene izmjene Zakona o policijskim službenicima, sa radnicima iz metalskog sektora BiH.

Dok pripadnici policije mogu ići u penziju sa navršenih 50, uslov za radnike ArcelorMittala, na primjer, je navršenih 65 godina. Do tada su svi oni, upozorava Kreho, već narušena zdravlja na poslovima proizvodnje na Livnoj platformi Visoke peći, Koksari (na radnoj platformi Koksare, sekcija Hemija i Sulfati), u Čeličani (na postrojenjima proizvodnje čelika: Misker, Konvertor, LF uređaj, Radijalni konti liv, Priprema kazana) i na postrojenjima Aglomeracije, gdje se truju opasnim po zdravlje zagađujućim materijama i finom prašinom.

Prije privatizacije Željezare Zenica na svim navedenim, opasnim postrojenjima i radnim mjestima radnici su imali beneficirani radni staž, u punom smislu riječi. Danas radnici u proizvodnji koji rade na tim opasnim postrojenjima i opasnim radnim mjestima nemaju beneficiranog radnog staža, a dobijaju mizerni i sramni dodatak na platu u iznosu 50 KM.

Osnovna plaća KV radnika u proizvodnji je 596 KM i prema novom Zakonu o PIO/MIO imao bi penziju, u iznosu od max. 402 KM. Treba da je stid zastupnike u Parlamentu Federacije, koji su glasali za novi Zakon o PIO/MIO!, poručuje Hasan Kreho, zaključujući da su vlade i skupštine kantona u Federaciji BiH, kroz usvojene izmjene Zakona o policijskim službenicima, imale više senzibiliteta za policiju, nego što bi za radnike u metalskom sektoru.

Prema zahtjevima policije, penzije policajca sa srednjom školom bi bile veće nego diplomiranog inžinjera mašinstva, koji treba da radi 40 godina u željezari, konstatuje Kreho, podsjećajući da je Kolektivni ugovor za radnike u oblasti proizvodnje i prerade metala istekao 06. 10. 2017., ali da je produžen radi člana 80., koji dopušta njegovo važenje dodatnih 90 dana tj. do 05.01.2018.

Sindikat metalaca Federacije BiH treba u januaru 2018., u narednim pregovorima, tražiti više za radnike u sektoru metala, nego što traže policajci u Zakonu o PIO /MIO. I mi, metalski radnici, izaći ćemo pred Vladu Federacije BiH na proteste i tražiti svoja veća prava iz radnog odnosa, kao i u Zakonu o PIO/MIO, ističe u današnjem saopštenju za javnost građanski aktivista, Hasan Kreho. (S.S.)