BiH na korak od izvoza mesa peradi u EU

Nakon što je Ured za veterinarstvo BiH pripremio komentare na izvještaj i akcioni plan za rješavanje dobivene preporuke, te iste poslao Direktoratu za zdravlje i hranu, analize i revizije Evropske komisije, obaviješteni su da je dostavljeni akcioni plan zadovoljavajući i kao takav prihvaćen.

.U skladu s tim, konačan izvještaj o obavljenoj misiji Evropske komisije o evaluaciji sistema za izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi na tržište Evropske unije (EU) danas je objavljen na službenoj web stranici Direktorata za zdravlje i hranu, analize i revizije Evropske komisije, prenosi Anadolu Agency (AA).

“U narednom periodu očekujemo da Evropska komisija završi procedure izmjene Uredbe komisije (EZ) broj 798/2008, kako bi BiH bila uvrštena na listu zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz mesa peradi u EU te odluke komisije 2007/777 EZ kako bi BiH bila uvrštena na listu zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz proizvoda od mesa peradi u EU”, saopšteno je iz Ureda za veterinarstvo BiH.

Nakon završetka ove procedure i izmjena pomenutih pravnih propisa EU, Ured za veterinarstvo BiH će dostaviti Evropskoj komisiji listu objekata koji su odobreni za izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u EU kako bi isti bili uvršteni u relevantne liste koje uspostavlja i ažurira Evropska komisija i kako bi ti objekti mogli započeti sa izvozom svojih proizvoda u EU.