Pravni fakultet obilježio Međunarodni dan ljudskih prava, simulirano suđenje pred Evropskim sudom

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, datum kada je potpisana Opšta deklaracija o ljudskim pravima i priznato pravo svih na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika, obilježen je danas Pravnom fakultetu u Zenici.

-Međunarodni dan ljudskih prava svima je podsjetnik na obavezu zaštite i promocije ljudskih prava, – ističe Jasna Dobričik iz Misije OSCE-a u BiH.

U saradnji sa OSCE-om, simulirano je suđenje pred Evropskim sudom za ljudska prava, u kojoj su učestvovali studenti druge godine Pravnog fakulteta. Debatovali su na temu zabrane diskriminacije u BiH, koristeći hipotetički slučaj vezan za diskriminaciju Roma u društvu.

– Na ovaj način, naši studenti stiču vrijedna znanja i što je najvažnije, praktične vještine, koje će im svakako koristiti po završetku osnovnog studija, – ističe doc. dr Enis Omerović, profesor na zeničkom Pravnom fakultetu u Zenici.

Jasna Dobričik iz Misije OSCE-a u BiH ukazala je ovom prilikom da će ovi mladi ljudi, budući pravnici, raditi na rješavanju bitnih pitanja, vezanih za poštivanje ljudskih prava i nediskriminaciju u ovoj zemlji. – Misija OSCE-a prepoznaje mlade ljude kao ključne aktere u promociji ljudskih prava. Želimo da se njihov glas čuje, jer njihova uloga u stvaranju društva bez diskriminacije je vitalna, ističe Dobričik.

Dodala je da je BiH u pogledu poštivanja ljudskih prava i nediskriminacije uznapredovala, ali samo u smislu pravnog okvira. – Problem je implementacija odredbi zakona, posebno Zakona o zabrani diskriminacije, u različitim sferama, uključujući pravo učešća na izborima, pravo na rad i pravo na obrazovanje, ocjenjuje Dobričik.

Studentica Ajša Luković podsjetila je na presudu Evropskog suda za ljudska prava „Sejdić-Finci“, na osnovu koje je valjalo mijenjati izborno zakonodavstvo u BiH i koja je utvrdila da BiH krši Protokol broj 12, koji govori o opštoj zabrani diskriminacije.

-Svi bismo trebali početi od sebe. Ako želimo da su naša prava poštovana, trebali bismo da i mi poštujemo tuđa prava. Univerzalna poruka glasi da svi ljudi, bez obzira na vjeru ili naciju, zaslužuju da budu u potpunosti građani BiH, kao što su to pripadnici tri konstitutivna naroda, – kazala je Ajša Luković, studentica druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. (S. Stević)