Osigurana sredstva za isplatu novembarskih invalidnina

Iz Federalnog ministarstva finansija saopšteno je da su osigurana i prema bankama upućena sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca, te nosioce ratnih priznanja, za novembar 2017. godine, u ukupnom iznosu od 24 miliona i 799.061 KM.