Još jednom spriječena deložacija porodice amputirca Nedžada Muharemovića

Deložacija ratnog vojnog invalida amputirca Nedžada Muharemovića odložena je po treći put.

Za danas je bila zakazana deložacija iz stana koji je Muharemović uredno kupio i uknjižio na svoje ime, ali je odloženena nakon što su njeno provođenje spriječili bivši saborci i građani.

Iako je kupio stan i uknjižio ga kao svoju imovinu, Vrhovni sud F BiH je presudio da se predmetna stambena jedninica mora vratiti prethodnom korisniku, iako on nije imao stanarsko pravo.

Tokom deložacije, Alija Redžić, predsjednik Udruženja Zlatnih ljiljana je ponovio da borci neće dozoliti deložaciju dok se porodici Muharemović ne riješi stambeno pitanje.

Prethodnih dana vođeni su intezivni razgovori tokom kojih je obezbjeđeno 10.000 KM od Grada i 20.000 od resornog kantonalnog ministarstva, te se očekuje da će ostatak sredstava obezbjediti Ministarstvo za boračka pitanja Vlade Federacije i da će ova porodica napokon riješiti problem u koji su dospjeli. (N.G.)