Centar ženskih prava na novoj adresi

Od 1. januara naredne godine, Centar ženskih prava pružaće besplatnu pravnu pomoć i u prostorijama stare Općine u Zenici, na adresi Trg Bosne i Hercegovine broj 6. Ove usluge pravne pomoći pružaće se svake srijede u periodu od 10,00 do 13,00 sati, u kancelariji broj 19 u prizemlju zgrade.

Pravna pomoć dostupna je ženama, marginaliziranim i manjinskim grupama, iz oblasti porodičnog, socijalnog i radnog prava, te zaštite od diskriminacije.