Redukovana isporuka grijanja, stabilizacija za 2-3 dana

Zbog tehničkih problema do kojih je došlo na kotlu br. 2, jučer smo izvršili zamjenu, te je sada u funkciji kotao br. 1 i on će ostati u radu sve dok se ne izvrše potrebne popravke na kotlu br 2. Naši timovi su odmah počeli sa neophodnim radovima na ovom kotlu i njihov završetak se očekuje u naredna 2-3 dana. Za to vrijeme isporuka toplotne energije za grijanje grada bit će nešto reducirana, jer je kotao br. 1 manjeg proizvodnog kapaciteta, saopšteno je iz kompanije ArcelorMittal.