Mreža I: Pretresi na 26 lokacija, 19 lica lišeno slobode

U nastavku policijske akcije kodnog naziva “MREŽA I”, koju sprovodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona pod nadzorom i u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, rano jutros su od strane policijskih timova započeti istovremeni pretresi na dvadeset šest lokacija na području Grada Zenica.

Pretresi stambenih objekata i pokretnih stvari na navedenim lokacijama se vrše s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta, koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku.

Ova akcija je usmjerena na lišenje slobode i procesuiranje osoba koje su djelovale organizovano i koje se sumnjiče za vršenje krivična djela u vezi zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog posjedovanja oružja i municije.

U današnjoj akciji lišeni su slobode:

1. B.S., rođen 1991. godine, iz Zenice,
2. D.M., rođen 1987. godine, iz Zenice,
3. Č.K., rođen 1995. godine, iz Zenice,
4. A.A., rođen 1993. godine, iz Zenice,
5. T.A., rođen 1996. godine, iz Zenice,
6. H.M., rođen 1989. godine, iz Zenice,
7. Č.E., rođen 1992. godine, iz Zenice,
8. H.A., rođen 1998. godine, iz Zenice,
9. H.E., rođena 1995. godine, iz Zenice,
10. P.A., rođen 1992. godine, iz Zenice,
11. M.M., rođen 1994. godine, iz Zenice,
12. P.K., rođen 1998. godine, iz Zenice,
13. Š.E., rođen 1993. godine, iz Zenice,
14. Č.A., rođen 1991. godine, iz Zenice
15. B.D., rođen 1985. godine, iz Zenice,
16. V.A., rođen 1988. godine, iz Zenice
17. M.K., rođen 1977. godine, iz Zenice,
18. M.M., rođen 1989. godine, iz Zenice i
19. P.A., rođen 1968. godine, iz Zenice.

Izvršenim pretresima pronađena je određena količina opojne droge namjenjene za uličnu prodaju, nekoliko pribora za konzumaciju droga, veći broj mobilnih telefonskih aparata, digitalne vage za precizna mjerenja, dva pištolja, jedna puška i drugi nedozvoljeni predmeti. Pronađeni predmeti i materija su oduzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja.

Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi je devetnaest lica stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode. U toku je privođenje lica lišenih slobode u službene prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gdje će nad istim biti zavedena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biti predata na nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona. Tri lica koje se takođe sumnjiče za vršenje krivičnih djela, a koja su obuhvaćena ovom akcijom, su u bjekstvu i za istim je raspisana operativna potraga.

Prema saznanjima prikupljenim tokom zavedene akcije navedena lica su u proteklom periodu organizovano djelovala na području Zenice, te im je zadokumentovano pedeset pet krivično pravnih radnji za koja se ista sumnjiče. Takođe su prikupljeni dokazi o nelegalnim aktivnostima i drugih lica, koja su bila meta ove akcije i koja su u proteklom periodu, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, nabavljala, prometovala i vršila prodaju opojnih droga krajnjim konzumentima.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje