Jedinstvo udruženja invalida u ZDK

U Zenici je održana osnivačka Skupština Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona. Tokom sjednice izabrano je rukovodstvo koalicije, te usvojeni dokumenti neophodni za rad.

Novoizabrani predsjendik, Selvedin Dedić, kazao je da cilj ovakvog udruživanja donošenje zajedničkih stavova prema svim pitanjima koja se tiču problematike osoba sa invaliditetom. – Do sada se u praksi pokazalo kao izuzetno negativno kad smo rascjepkani u više udruženja. Na ovaj način ćemo biti jedna cjelina i naši predstavnici će zastupati sve osobe sa invaliditetom, – kazao je Dedić.

Problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom najviše se ogledaju u nedodošenju adekvatnih Zakonskih rješenja, te određenih barijera kada je ova kategorija stanovništva u pitanju.

Svijetli primjer dobre saradnje je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i u Koaliciji se nadaju da će nakon ovakvog udruživanja ta saradnja biti na još višem nivou. (N.G.)