Udruženje poslodavaca: Inicijativa za izmjenu Javnog poziva za poticaje male privrede

Udruženje poslodavaca Zenica, Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK i Obrtnička komora ZDK su zajedno uputile Inicijativu Uredu Premijera i Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK za izmjene Javnog poziva za poticaje male privrede.

Mala i srednja preduzeća kao osnovni generatori zapošljavanja i razvoja privrede imaju ključnu ulogu u razvoju privrede ZDK i cijele BiH. Prema službenoj statistici EU oko 98,8% preduzeća čine upravo mala i srednja preduzeća, te tako čine prioritet razvoja cjelokupne privrede. Mala privreda i njeni subjekti, fizičke i pravne osobe, naročito MSP temeljni su stub gotovo svih razvijenih privreda, izvor zapošljavanja i poslovnih ideja, uslov privrednog rasta i napretka, a time i prioritet svake uspješnje ekonomije.

Budući da u proteklim godinama sredstva namjenjena podsticaju privrede ZDK nisu utrošena u punom iznosu potrebno je da se preispitaju važeći kriteriji dodjele jer je nelogično da se u uslovima ovako slabe privredne aktivnosti, nemogućnosti naplate potraživanja, zaduženosti privrednika, ne utroše raspoloživa sredstva.

Zato je i osnovni cilj ove Inicijative da što više MSP-a dobije šansu da aplicira na Javni poziv za poticaje male privrede ZDK i da se što više sredstava opredjeljenih za poticaje dodjeli MSP-ima.

U Inicijativi je dat niz prijedloga i sugestija kojima bi se pri dodjeli sredstava mogao uključiti veći broj privrednika i obrtnika, da se projekti sufinansiraju , a ne refundiraju kako je do sada bila praksa, da se posebno podrže Start up firme i projekti iz energetske efikasnosti, oblasti turizma i MSP-i koji se bave pružanjem intelektualnih usluga.

Privrednici su ti koji najbolje znaju potrebe MSP i zato je poseban akcenat dat da se prilikom pripreme prijedloga poticaja i samog odabira/dodjele poticaja treba uključiti i Udruženja poslodavaca ZDK, Udruženje poslodavaca Zenica i Obrtnička komora ZDK.

Udruženje poslodavaca Zenica

Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK

Obrtnička komora ZDK