Obilazak osnovnih škola na kojim se izvode radovi finansirani sredstvima budžeta ZDK

U okviru radne posjete Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa sardnicima je obišao dvije zeničke škole na kojim se izvode radovi koji su finansirani sredstvima Budžeta zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Na ime sanacije školskog objekta centralne škole OŠ “Vladimir Nazor” Zenica od posljedica elementarnih nepogoda, koje su zadesile ovu školu januara 2017. godine, odobreni su radovi u vrijednosti od ukupno 77.200,00 KM. Nakon obilaska pomenute škole konstatovano je da radovi teku po planu.

Za radove na sanaciji krova na fiskulturnoj sali OŠ “Meša Selimović” Zenica, kao i sanaciju krovova u posljednje dvije godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je ukupno 62.000,00 KM. Također je izvršena i zamjena dijela elektroinstalacija u vrijednosti od 7.000,00 KM. Svi planirani radovi su okočani.

Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom izvedenih radova, saopšteno je iz sjedišta ZDK.