Zakazana 46. sjednica GV Zenica: Prijedlog Budžeta i referendum najvažnije tačke

Zakazana je 46. sjednica Gradskog vijeća Zenica koja će biti održana u četvrtak, 16. januara 2020. godine sa početkom u 10:00 sati.

Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za predloženi dnevni red uz napomenu da su prispjeli odgovori na vijećnička pitanja postavljeni na web stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu, s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.

Za ovu 46. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zenica, planirano je pet tački dnevnog reda i to:

  1. Zapisnik sa 45. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane dana 26.12.2019. godine
  2. Vijećnička pitanja
  3. a) Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za finansije
  4. Prijedlog Gradonačelnika Grada Zenica za raspisivanje referenduma o pitanju koje glasi: “Da li Grad Zenica treba izdvojiti budžetska sredstva za rješavanje finansijske krize u JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. Zenica IZVJESTILAC: Fuad Kasumović. Gradonačelnik Grada Zenica
  5. Razmatranje Preporuke Institucije ombudsmcna za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-140/19 povodom procedure izbora i imenovanja gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica IZVJESTILAC: Diana Bešić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica