Podsticaj za obnovu stočnog fonda u ovčarstvu i kozarstvu

Spisak korisnika koji su ostvarili pravo na podsticaj za obnovu stočnog fonda u ovčarstvu i kozarstvu, a na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2019. godini usvojenog na 34. sjednici Gradskoga vijeća, broj: 01-01-5899/19 dana 05.03.2019. godine, možete preuzeti u nastavku:

1.   Isplata za firme sa područja Grada Zenice

2.   Isplata za fizička lica sa područja Grada Zenice