Konferencija o jačanju inovativnih sistema u turizmu

Konferencija u sklopu projekta „Jačanje inovativnog Sistema u turizmu jadransko-jonske regije“ danas je održana u prostorijama Muzeja Grada Zenica, na kojoj su prisustvovali brojni gosti iz sektora turizma, akademske zajednice, institucija iz oblasti kulture i obrazovanja, razvojnih agencija, brojnih udruženja, institucionalnih i drugih partnera.

U projekat Fost Inno je uključeno osam partnera, a jedan od partnera na implementaciji je Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

„Milion i 266 hiljada eura od strane Evropske Unije za kohezijski projekat, nadnacionalni, u cilju jačanja inovacijskih turističkih sistema zemalja pristupnica projekta, a to su: Italija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Hrvatska“, izjavio je za naš portal Vanja Vitezić, sa Sveučilišta Rijeka.

Projekat ima za cilj poboljšati konkurentnost, te umrežiti znanje koje bi omogućilo stvaranje novih inovativnih turističkih proizvoda koji bi bili prepoznatljivi i autentični na cijelom području Jadransko-jonske regije.

„Jako je bitno da svi zajedno shvatimo da je ono što turisti danas traže etno, eko, kulturni turizam, dobar team building“, kazala je Senija Šehović, doktorica komunikologije.

Sudionici se nadaju da će ovaj projekat doprinijeti produžetku turističke sezone, pružiti kvalitetniju uslugu i turistički proizvod, omogućiti lakše i bolje zapošljavanje  i povećati plate.(Azra D.)