Dr. Harun Drljević: Odlaze mladi i sposobni ljekari

„Tokom  2017. godine 302 ljekara sa prostora Federacije BiH tražila su tzv. good standing dokument, potreban za odlazak ljekara u ljekarsku komoru druge države“, kaže primarijus doktor Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH, navodeći da je taj broj od 260 ljekara u 2018. godini nešto manji, zbog potpisivanja novog kolektivnog ugovora na prostoru pojedinih kantona, koji je predviđao veće ljekarske plate, dok za dio ove godine još nemaju te podatke.

„Ipak tačan broj ljekara koji su otišli iz naše zemlje ne znamo , jer ne znamo ni da li su svi ljekari koji su tražili pomenuti dokument i otišli iz naše zemlje, kao što ne znamo ni broj ljekara, koji bez prijave u našu Komoru odmah nakon studija, u potrazi za poslom, odlaze van  BiH“, ističe predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH.

Najćešći razlozi njihovog odlaska su niske plaće, loš socio- ekonomski status, ali i loši uslovi rada i preopterećenost poslom.

„Još veći problem u ovoj priči je što iz naše zemlje odlaze mladi i sposobni  ljekari, koji bi za 10 do 15 godina, kada steknu kliničko iskustvo, trebali zapravo preuzeti zdravstveni sistem, ali oni neće tada biti ovdje, jer će svoje znanje i energiju ubrizgati u sisteme razvijenih evropski zemalja, dok smo ih mi školovali“, ističe primarijus doktor Harun Drljević, posebno podcrtavajući i podatak da je već sada prosjek starosti naših ljekra 57,8 godina.

Standard  država Evropske unije je na 100.000 stanovnika 362 ljekara, dok je kod nas na isti broj stanovnika okvirno nešto ispod 200 ljekara, kaže naš sagovornik, zbog svega navedenog upozoravajući da se mora pokušavati zaustaviti ovaj odliv ljekara, jer već sada u kliničkim centrima  vapimo za određenim specijalisitima. (Vesna Jovanović)