Usvojena Inicijativa o izradi Strategije za mlade

Zastupnički dom Parlamenta federacije BiH je sa 66 glasova za, 6 protiv i 13 suzdržanih, prihvatio Inicijativu zastupnika SDP BiH Senaida Begića da Vlada Federacije BiH u što kraćem roku, uradi Analizu stanja, potreba i položaja mladih u Federaciji BiH, te na osnovu te analize pristupi izradi Strategije za mlade period 2021. – 2025.

Ministarstvo za kulturu i sport Vlade FBiH je u prethodne četiri godine, propustilo priliku da usvoji federalnu strategiju za mlade za period 2016. – 2020., koja je godinama ležala u ladicama ministarstva i kojoj je zbog te činjenice istekao rok za koji je bila planirana.

Podsjećanja radi, za razliku od Federacije BiH, RS je 2016. godine usvojila Omladinsku politiku za period 2016. – 2020.

Zakon o mladima Federacije BiH nalaže kreiranje Strategije za mlade, ali i usvajanje i provedbu iste. (M.D.)