PREPORUČUJEMO: Hadži-Mazića kuća, neispričana priča – reportaža u programu TVZ

Hadži Mazića kuća izgrađena je tridesetih godina 19. vijeka i jedan je od simbola stambene kulture ovog grada.

Zajedno sa jednom od najstarijih zeničkih džamija, Sultan-Ahmedovom ili Čaršijskom džamijom, Sultan-Ahmedovom medresom i glasovitom Čaršijskom ili Konjskom česmom, ovo atraktivno orijentalno zdanje, staro blizu dvije stotine godina, okružuje centar zeničke čaršije. U njegovom centralnom dijelu, nalazio se trg Mejtaš, sa kamenom na koji se, za turskog vakta, polagao tabut i tu obavljao dženaza-namaz.

U drugoj polovini 19. stoljeća Hadži-Mazića kuća bila je han i sjedište kajmekama (sreskog načelnika), a spominje se i kao mjesto pregovora generala Filipovića sa predstavnicima grada Sarajeva, kojima se pokušavao zaustaviti ili odgoditi ulazak austrijskih vojnih jedinica u glavni grad Bosne i Hercegovine, 1878. godine.

Smještena je u administrativnom jezgru stare Zenice i plijeni pažnju ljepotom tradicionalne gradnje, sačuvanom zahvaljujući brizi prošlih i sadašnjih generacija njenih vlasnika. Početkom posljednjeg rata, vraćena je vlasnicima kojima je zavještana 1940. – Medresi Čaršijske džamije.

Čovjek, koji je Medresi Čaršijske džamije zavještao najljepšu kuću u ovim krajevima, u narodu je znan kao Hadžija Mazić, po imenu koje ova kuća nosi. Samo malobrojni znaju o neobičnoj sudbini ovog čovjeka, legendama koje se vežu za porijeklo njegovog vanrednog bogatstva, pa i njegovo pravo ime.

Hadži-Hajdar Bajrambašić, rođen je u selu Jurjevići u Babinu 1860. godine.

Priču Hadžimazića kući premijerno gledajte u specijalnom bajramskom programu Radio-televizije Zenica, koji emitujemo u utorak, 4. juna od 08:00 do 13:00 sati.