Predstavnici Babinskog sliva kod gradonačelnika Fuada Kasumovića

Predstavnici Babinskog sliva kod gradonačelnika Kasumovića

Delegacija koju su činili predsjednici mjesnih zajednica Babinskog sliva posjetila je danas gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića. Tema je višedecenijski problem, put Zenica – Babino – Arnauti.

Učesnici sastanka složili su se kako je u protekle dvije godine na području Babina kada je u pitanju putna infrastruktura, urađeno više nego za prethodnih dvadeset godina, kao i da se svi nivoi vlasti trebaju maksimalno angažovati da se put za Babino dovede u optimalno stanje.

“Gradska uprava je uštedama osigurala više od milion maraka koje smo željeli iskoristiti za putnu infrastrukturu u Babinskom slivu, ali vidjeli ste da nova većina u Gradskom vijeću nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i raspored viška prihoda, čime su vas uskratili za kilometre novih puteva. Bivša gradska vlast je imala novac, ali nije željela ulagati u puteve u Babinskom, pa i drugim slivovima, a ova na čijem sam ja čelu, ima novac i želi investirati, ali nas ostatak te bivše vlasti sprječava da pomognemo našim građanima. Moja je želja da sva sela asfaltom spojim sa glavnom cestom. Ako bude trebalo, kreditno ćemo se zadužiti da riješimo taj put jer kada su se ovi prije nas milionski zadužili da urade kantonalni put, možemo i mi za naše građane, njih desetak hiljada koji se decenijama pate kako bi došli do bolnica, škola, preduzeća…”, poručio je gradonačelnik Kasumović.

Dogovoreno je da se u narednim danima interveniše, i u sklopu redovnog održavanja, što kvalitetnije saniraju udarne rupe i oštećenja na ovom putnom pravcu. (Maid Dizdarević)