ZENICA: Radionica BH novinara na temu položaja i zaštite novinarki u medijima

Položaj i zaštita novinarki u bh. medijima, tema je današnje radionice, koju u Zenici održava Udruženje „BH  novinari“ u okviru Programa za osnaživanje nezavisnih medija.

„Naše Udruženje registrovalo je 50 napada na novinarke i kršenja njihovih prava u posljednje tri po godine, što je bio razlog što smo lani uspostavili mrežu novinarki u BiH, sa namjerom da efikasnije štitimo ženska ljudska prava, da ih osvijestimo na rodno zasnovano nasilje, da ih potaknemo da više koriste postojeće mehanizme zaštite vlastitih prava, ali i da postignemo bolji stepen solidarnosti između organizacija civilnog društva, udruženja novinara i svih onih koji se bave zaštitom prava na slobodu izražavanja i individualnih prava novinarki“, navodi Borka Rudić, sekretar Udruženja „BH novinari“.

Praktično sa tim ciljem je organizovana i današnja radionica posvećena položaju i zaštiti noviniraki u našem društvu.

„Danas u Zenici želimo prije svega da ukažemo na rezultate istraživanja, koje ukazuje da novinarke nemaju povjerenja u institucije države, kao što su policija, tužilaštvo i sudovi, da su nezadovoljne radom sindikata, zaštitom unutar medijskih kuća, gdje ima jako puno mobinga, ali želimo i da educiramo novinarke o načinima zaštite ženskih ljudskih prava u medijima, kako bismo svi zajedno pomogli u boljoj zaštiti novinarki“, ističe Borka Rudić.

„Centar ženskih prava pruža besplatnu pravnu pomoć ženama u situacijama kada su izložene nasilju, diskriminaciji ili pak nekim drugim povredama njihovih prava, što znači da smo tu za sve građanke, pa samim tim i za novinarke, koje se i u svojoj profesiji i u privatnom životu susreću sa problemima i kršenjima prava, a po pitanju profesije i njihovog položaja u javnom prostoru, gdje rade, naš Centar dosad nije imao prijava, mada imamo saznanja o postojanju mobinga i diskriminacije novinarki“, navodi Duška Andrić, aktivistica Centra ženskih prava u Zenici. (Vesna Jovanović)