Grad Zenica prodaje više parcela: Planirana gradnja poslovnih objekata

Grada Zenica objavio je poziv o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I u cilju izgradnje poslovnih objekata.

Na prodaju je nekoliko parcela koje zauzimaju površine 1054 m2, 1053 m2, 1056 m2, 1062 m2, 1066 m2, 1054 m2, 1064 m2, 1069 m2, 1073m2, 1077 m2, 1081 m2, 1085 m2, 516 m2, 564 m2, 505 m2, 572 m2 i 511 m2.

Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva domaća pravna i fizička lica kao i strana pravna i fizička lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH.

Parcele koje su predmet licitacije mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 10,00 sati do 13,00 sati.

Javno otvaranje prijava na Javni konkurs obavit će se dana 06.06. 2019. (četvrtak) u prostorijama Grada Zenica.