Odgovor Uprave NK Čelik na pismo UG “Robijaši 1988”

Nakon što je UG “Robijaši 1988” uputilo Upravi NK Čelik pismo sa pitanjima čiji odgovori zanimaju armiju navijača crno-crvenih, na facebook stranici NK Čelik objavljen je odgovor koji prenosimo u nastavku.

Poštovani članovi UG “Robijaši 1988″, prije svega da se u ime NK “Čelik” zahvalimo na bezrezervnoj podršci i razumijevanju kroz sve ove teške trenutke i da se izvinemo što tek sada odgovaramo na Vaša pitanja, tek jučer smo službenim putem dobili Vaš dopis a prezauzeti smo oko licenciranja Kluba, imamo puno problema i obaveza.
Na neka pitanja koja ste postavili ne možemo dati odgovore u tekstualnom obliku jer bi bili preopširni, a na koje ćemo Vam vrlo rado odgovoriti na velikoj press konferenciji koja će se održati nakon završetka prvenstva ne samo radi vas nego i radi svih simpatizera, navijača kluba i građana Zenice.
Krenimo redom.
1. Skupština će se najvjerovatnije održati u pauzi nakon završetka prvenstva sredinom ljeta.
2. NK “Čelik” nema razloga da bježi od bilo čega od ulaska investitora gospodina Olgun Aydina, a pogotovo od transparentnosti. Naime, prihodi od karata i sredstava za sport iz budžeta Grada su samo kap u moru troškova i zaostalih dugova koji i dalje pristižu, a koji nisu bili u dokumentima i registratorima NK “Čelik” i koji su svjesno izvađeni da ne bi ušli u izvještaj revizora. Revizija je rađena dva puta od ulaska investitora koji je na tome insistirao da bi bio siguran da je dug koji su naveli realan, a obzirom da su vađeni svjesno da bi umanjili dug, investitor Olgun Aydin će najverovatnije tužiti aktere koji su tvrdili da taj dug iznosi 400.000 KM, a koji je i dva puta veći, što nam implicira da je investitor prevaren. Prihodi od karata u 2018. godini su oko 150.000 KM i izvještaji se redovno šalju u NFSBiH, a ako uzmemo u obzir da samo doprinosi i plate za igrače i uposlenike u 2018. godini koje je investitor Olgun Aydin izmirio iznose oko 750.000 KM plus organizacija svake domaće utakmice iznosi oko 6.000 KM, plus kazne za pirotehniku 20.000 KM, a to je samo jedna trećina troškova za 2018. godinu. NK “Čelik” nema zakonsku obavezu podnositi izvještaj prema bilo kojem drugom udruženju građana ili fizičkom licu ali ima zakonsku obavezu podnijeti izvještaj Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti o transparentnom utrošku sredstava za sport iz budžeta Grada, a ako neko ima neke dokaze ili sumnju o nelegalnim radnjama molimo da se obrate nadležnim kantonalnim ili gradskim institucijama koje su nadležne za ovu oblast. NK “Čelik” posluje legalno i na svaki zakonski način će zaštititi investicije investitora gospodina Olgun Aydina, a bilo koji pokušaj miješanja u poslovanje ili odluke legalno izabranog rukovodstva NK “Čelik” ćemo spriječiti i osuditi.
3. Uprava NK “Čelik” zajedno sa predsjednikom gospodinom Olgun Aydinom je zadovoljna jer je ostvaren cilj ove sezone, a to je put do stabilizacije kluba i sredina tabele sa pretenzijom na gornji dio tabele. Obzirom na otežavajuće okolnosti štetnih ugovora prethodnih uprava i konstantnih pristizanja presuda koji nisu obuhvaćeni revizijom i koji se pojavljuju niotkuda, a iznose preko 200.000 KM, a koje i dalje pristižu, sigurno da otežavaju put do većeg uspjeha.
4. Ukoliko imate neka pitanja za investitora ista pošaljite na mail n.k.celik@bih.net.ba, a ukoliko želite sastanak investitor je imenovao osobu koja je ovlaštena i koja može razgovarati sa udruženjima i fizičkim licima. Kontakt osobe ćemo poslati predsjedniku vašeg udruženja, a svaki mail koji pošaljete molimo vas da objavite javno preko internet portala.
5. Odgovor na press konferenciji.
6. Odgovor na press konferenciji.
7. Po nalogu kantonalnog tužilaštva izuzeta je dokumentacija za period od 2005. do 2016. godine. Detalji i razlozi naloga tužilaštva nam nisu poznati.
8. Odgovor na press konferenciji.
9. Odgovor na press konferenciji.
10. Odgovor na press konferenciji.
11. Odgovor na press konferenciji.

NAPOMENA:
Pitanja na koja nismo dali odgovor, rado ćemo na njih odgovoriti na press konferenciji koja će se održati nakon završetka prvenstva i na kojoj će se iznijeti malo više detalja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Kluba.
Molimo Vas da se ne špekuliše o neodgovorenim pitanjima jer želimo radi Vas i nas iznijeti tačne i istinite podatke.
Press konferenciju će prenositi jedan od zeničkih portala i istu ćete moći gledati uživo.

S poštovanjem.

NK “Čelik” Zenica