Prihodi od indirektnih poreza veći za 201 milion KM

Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2019. godine iznosili su 2 milijarde i 490 miliona KM i veći su za 201 milion KM ili 8,8 % u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 2 milijarde i 289 milliona KM.  

Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a poreskim obveznicima u BiH u iznosu od 471 milion KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva četiri mjeseca 2019. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 2 milijarde i 19 miliona KM. Tako su raspoređeni prihodi u 2019. godini veći za 155 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2018. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-APRIL 2019. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva četiri mjeseca 2019. godine raspoređen je iznos od 245 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva četiri mjeseca 2019. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2019 911 142 444 83 55 3
2018 815 180 400 99 53 2
% promjene 11,68 -21,19 11,19 -16,34 3,81 53,32

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 62,3 miliona KM, Republika Srpska 41,2 miliona KM i Distrikt Brčko 2,1 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.