Grad Zenica izdaje u zakup 19 poslovnih prostora

Na osnovu člana 6. i 10. Odluke o zakupu poslovnih prostora (“Službe novine Grada Zenica” broj: 6/18) i zaključka Gradonačelnika br. 02-23-213/19, Grad Zenica objavljuje javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica.

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

RB LOKACIJA POVRŠINA U m² POČETNA CIJENA U KM / m² (BEZ PDV-a) NAMJENA
1. Begagića put br. 8 18,00 11,00 II grupa djelatnosti
2. Dr. Ćire Truhelke br. 10 49,73 6,00 II grupa djelatnosti
3. Dr. Ćire Truhelke br. 10 37,13 6,00 II grupa djelatnosti
4. Jalijski put br. 4 15,25 8,00 II grupa djelatnosti
5. Jalijski put br. 6/A 10,90 8,00 II grupa djelatnosti
6. M.S. Sedrarevića br. 4 68,00 11,00 II grupa djelatnosti
7. M.S. Sedrarevića br. 4 16,43 11,00 II grupa djelatnosti
8. M.S. Serdarevića br. 1 – Stara pijaca 1. sprat 41,50 11,00 II grupa djelatnosti
9. M.S. Serdarevića br. 6 18,14 11,00 II grupa djelatnosti
10. M.S. Serdarevića br. 8 18,15 11,00 II grupa djelatnosti
11. M.S. Serdarevića br. 8* 19,70 11,00 II grupa djelatnosti
12. Maršala Tita br. 17 – 1. sprat 47,00 18,90 I grupa djelatnosti
13. Maršala Tita br. 17 – 1. sprat 18,86 18,90 I grupa djelatnosti
15. Prve Zeničke brigade br. 15 56,00 6,00 II grupa djelatnosti
16. Prve Zeničke brigade br. 9/D 33,00 6,00 II grupa djelatnosti
17. Sarajevska br. 91 22,40 9,00 II grupa djelatnosti
18. Kočeva br. 3 87,35 9,00 II grupa djelatnosti
19. Bulevar kralja Tvrtka I br. 13 24,50 3,00 IV grupa djelatnosti

* u poslovnom prostoru nema mokrog čvora

 1. Pravo podnošenja pisane ponude odnosno prijave za učešće u javnom oglasu imaju sva fizička lica, obrtnici, te pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini.
 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
 3. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na protokol Grada Zenice do 15.05.2019. godine, sa naznakom “Prijava na javni oglas za izdavanje poslovnog prostora – NE OTVARATI”.
 4. Ponuda obavezno sadrži:
  • podatke o podnosiocu ponude:
   • za fizička lica: ime, prezime i adresa, broj telefona
   • za pravna lica: naziv, adresu i sjedište, broj telefona
  • iznos ponuđene zakupnine po metru kvadratnom, bez PDV-a,
  • naziv djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
  • dokaz o uplati pologa/kaucije,
  • za pravna lica:
   • rješenje o upisu u sudski ili drugi registar (ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci) i
   • dokaz da su plaćeni diretktni porezi,
  • za fizička lica: ovjerena kopija lične karte.
 5. Svi poslovni prostori se izdaju na period od 5 (pet) godina.
 6. Svi ponuđači moraju uplatiti polog/kauciju u visini od jedne početne mjesečne zakupnine sa     PDV-om direktno na račun Grada Zenice (BBI Banka br. 1413555320016107, Vrsta prihoda 721122).
 7. Poslovni prostori se mogu obići i pregledati svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu putem kontakt osobe na broj 032/447-696 ili mobitel 062/997-728.
 8. Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 17.05.2019. godine u 9,00 sati u prostorijama Službe za privredu i upravljanje razvojem, kancelarija br. 312. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici.
 9. Grad Zenica zadržava pravo mogućnosti neprihvatanja niti jedne ponude odnosno poništavanja Javnog oglasa.
 10. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine po metru kvadratnom.
 11. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu najvišu cijenu zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače da u roku od 48h ponude u zatvorenoj koverti novi iznos zakupnine.
 12. Ponuđačima čija ponuda bude izabrana, uplaćeni polog/kaucija uračunava se u zakupninu, a ostalima se vraća, dok u slučaju da ponuđač čija ponuda bude izabrana odustane odnosno odbije sklopiti Ugovor, uplaćeni polog se ne vraća.
 13. Rok za sklapanje Ugovora je osam dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 14. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se obratiti u Službu za privredu i upravljanje razvojem, kancelarija br. 312, ili na na tel. 032/447-696 ili mobitel 062/997-728.

Grupe djelatnosti:

GRUPA I:

Predstavništvo, poslovna i slična udruženja, banke i osiguranja imovine i lice, turističke agencije, trgovine na veliko, zlatarske radnje, videoteka video igre bilijar, spoljna trgovina, ugostiteljstvo – gostionica, noćni bar, snack bar, disko klub, buffet, bistro, grill, picerija, kafe bar, krčma, konoba disko bar, advokatski i notarski uredi.

GRUPA II:

PTT usluge, trgovina na malo, skladište, usluge reklame, agencija za pružanje intelektualnih usluga,  projektovanje i druge tehničke usluge, upravne zgrade, privatne galerije, tržnice, zdravstvene usluge, ugostiteljstvo – zdravljak, mliječni restoran, restoran općeg tipa, ćevabdžinica, asčinica, buregdžinica, objekat brze hrane, slastičarnica, nacionalni restoran, bosanska kafana i kafana.

 

 

 

GRUPA III:

Izdavačka i informativna djelatnost, zdravstvene usluge, apoteke, knjižare i proizvodna djelatnost

 

GRUPA IV:

Zanatstvo

 

GRUPA V:

Društvene organizacije, sportske organizacije, udruženje građana, humanitarne organizacije