ZDK u ukupnom izvozu FBiH učestvuje sa 23%

Zeničko-dobojski kanton, kada je privreda u pitanja, strateški je važan za razvoj i Federacije BiH i cijele države, jer njegove privredne aktivnosti čine približno trećinu ukupnih privrednih aktivnosti u Federaciji, kao i više od petine tih aktivnosti u BiH.

U prva tri mjeseca ove godine indeks obima industrijske proizvodnje na prostoru ovog kantona iznosio je 93,3%, a povećanje fizičkog obima proizvodnje zabilježeno je u oblasti proizvodnje odjeće, električne opreme, namještaja, prehrambene industrije, te proizvodnje baznih metala, koksa i rafiniranih naftnih proizvoda.

Ostvareni izvoz za prva tri mjeseca 2019. godine na teritoriji Zeničko dobojskog kantona iznosio je 427 miliona i 341.000 maraka, što čini 23 % ukupnog izvoza Federacije BiH, te 15 % ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine, a pokrivenost uvoza izvoza u istom periodu je oko 86%. Izvozno orjentisane industrije na ovom prostoru su metalna, metaloprerađivačka, drvna i drvoprerađivačka, te industrija tekstila, kože i obuće kao i prehrambena industrija. (Vesna Jovanović)