Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – April 2019. godine

U mjesecu aprilu 2019. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 91

– Matična knjiga vjenčanih 115

– Matična knjiga umrlih 129

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

Služba za opću upravu