Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

Obilježavanje  Svjetskog dana svjesnosti o autizmu će se održati 31.03.2019.godine  u periodu od 11,00 do 13,00 sati, na Trgu Alije Izetbegović u Zenici, a članovi Udruženja “Svijet u slikama” su pripremili različite aktivnosti kako za korisnike Udruženja, tako i za javnost.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. aprila. Ovaj dan je rezolucijom Ujedinjenih naroda iz 2007. godine određen kao datum na koji se širom svijeta nastoji podizati svijest o autizmu, te potrebama i sposobnostima ljudi koji imaju ovaj poremećaj.

Autizam je vrlo složen biološki razvojni poremećaj mozga, a glavne karakteristike su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Cilj obilježavanja ovog dana je prenijeti poruku o potrebi prebacivanja fokusa sa „svjesnosti“ na „prihvaćanje“ autizma te promicanja daljnjeg uključivanja u društva, kao i podizanje svijesti javnosti. Ideja je da se prenese pozitivna i optimistična poruka o autizmu, a kampanja će poticati socijalni model invaliditeta i imati snažni pravno utemeljen pristup, podsjećajući na prava zapisana u UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.