JP “Grijanje”: ArcelorMittal tražio povećanje cijene grijanja

Isporuka grijanja prema potrošačima u Zenici normalizovana je nakon redukcije koja je bila na snazi od 11. marta.

Iz kompanije ArcelorMittal Zenica pojašnjeno je da je do smanjenja isporuke toplinske energije došlo zbog puštanja u rad dva dodatna, iznajmljena kotla, koja rade na prirodni plin.

„U martu su bila dva perioda redukcije u isporukama, jedan kraći – 11. i 12. mart i duži, koji je trajao od 18. do 23. marta. Za te periode računi grijanja će biti umanjeni, za tri dana za one potrošače koji plaćaju grijanje šest mjeseci, a za one koji račuine plaćaju svih 12 – računi će biti umanjeni za šest dana“, precizira tehnički direktor JP Grijanje, Kemal Veledar.

Istovremeno se dogodilo i to da je Mittal, zbog nepouzdanosti starih kotlova, prešao na korištenje pretežno zemnog plina za grijanje grada, pa je od Javnog preduzeća Grijanje zatraženo da pokrije dodatne troškove. Takav prijedlog morao je biti predmet pregovora, a to se između isporučioca toplotne energije, ArcelorMittala i distributera, Javnog preduzeća Grijanje, nije dogodilo, kaže naš sagovornik.

„Mi smo iz ArcelorMittala dobili informaciju vezanu za visoku cijenu prirodnog plina, koji je samo jedan od energenata korišten za grijanje, međutim po tom pitanju nije bilo pregovora niti pomena o dodatnom plaćanju, odnosno povećanju cijena isporučenne energije“, kaže Veledar.

To znači da o povećanju cijena grijanja za javno preduzeće i za potrošače nema govora. Barem ne za sada. Veledar dodaje da je isporuka grijanja, od 23. marta normalizovana i u skladu sa vanjskim temperaturama. (Sanja Stević)