Prezentiran izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva u 2018. godini

Kantonalno tužilaštvo u Zenici je u 2018. godini, ostvarilo kvalitet tužilačkih optužnica sa visokih 99,11 i istraga sa 99,44 posto, te kolektivnu normu sa 100,15 posto i pored nedostajuća tri efektivna tužitelja, saopšteno je na današnjoj press konferenciji.

Glavna tužiteljica, Vesna Kaknjo je istakla da se takav rezultat smatra izuzetno uspješnim, s obzirom na činjenicu da je Tužilaštvo i ove godine radilo sa smanjenim kadrovskim kapacitetima, sa 27 tužilaca i nedostajuća dva. Napomenula je i da veliki nedostatak državnih službenika i namještenika, sistematizovanih za rad u ovom tužilaštvu, doprinosi većem pritisku na tužioce, kao i propisi prema kojima se 60 posto ročišta odvija izvan prostorija Tužilaštva, zbog čega se gubi na efektivnom radnom vremenu.

U skladu sa Pravilnikom o vremenskim okvirima za postupanje u predmetima, u predvidivom roku ovo je tužilaštvo riješilo 77 posto predmeta i u optimalnom 1.113 predmeta. Od ukupnog broja neriješenih predmeta, 67 posto je riješeno u okviru tog predvidivog roka, istakla je Kaknjo.

Tužitelji su u radu imali ukupno 13.166 predmeta protiv 3,134 lica. Ostalo je neriješenih prijava protiv 787 lica, što je za 38 posto manji broj u odnosu na prethodnu godinu. Istraga je vođena protiv 2.664 lica, a riješeno je istraga protiv 2.779 njih. Podignuto je optužnica protiv 1.710 i izrečene presude protiv 1.973 lica, od kojih 67,61 posto uvjetnih i 22,20 posto zatvorskih.

Na press konferenciji je istaknuto da je tokom prošle godine vođeno 887 istraga za privredni kriminal i korupciju protiv 367 lica, od kojih je riješenih 181, odnosno 11 posto više u odnosu na prethodnu godinu. (Sanja Stević)