Gradska uprava nezadovoljna dinamikom sanacije saobraćajnica korištenih u izgradnji koridora Vc

U skladu sa Sporazumom JP Autoceste FBiH i Grada Zenica jučer su počeli radovi rekonstrukcije i sanacije lokalih saobraćajnica koje su korištene tokom izgradnje autoceste odnosno poddionice Drivuša – Klopče. Trenutno se radi rekonstrukcija lokalnog puta za selo Gornja Vraca.

Međutim, u gradskoj upravi nisu zadovoljni postojećom dinamikom i kvalitetom ugovorenih radova, zbog čega su polovinom marta najavili pojačan inspekcijski nadzor i kontrolu policije.

Kako pojašnjava Haris Ibrahimagić, viši samostalni referent za putnu infrastrukturu u gradskoj upravi, za poddionicu Zenica – Klopče, gradska uprava je potpisala sporazum sa javnim preduzećem Autoceste Federacije BiH o sanaciji cesta i održavanju lokalnih nekategorisanih puteva i gradskih ulica koje se koriste u svrhu izgradnje koridora Vc. Na osnovu tog sporazuma Autoceste, odnosno izvođači radova, preuzeli su obavezu konstantnog održavanja putnih komunikacija u stanju prohodnosti, a nakon toga vraćanja u prvobitno stanje. Dosadašnja praksa je bila da se jednom u 30 ili 45 dana vrši zajednički obilazak terena, a zadnji se dogodio 12. marta.

Nakon toga, dodao je Ibrahimagić, održan je hitan sastanak, gdje je konstatovano da je stanje neprihvatljivo i neodrživo, zbog čega je od strane gradske uprave najavljen pojačan inspekcijski nadzor i kontrola policije.

Inače, od 12 saobraćajnica iz sporazuma, pet je završeno i sanirano u punom obimu, dok su u toku pripremni radovi za završetak ostalih.

Paralelno, za poddionicu Donja Gračanica – tunel Zenica jučer je održan sastanak sa izvođačem radova, čiji dinamički plan gradska uprava nije prihvatila.

Na naš upit o predstojećoj dinamici radova u javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH odgovaraju da je jučer, shodno sporazumu za poddionicu Drivuša – Klopče započela rekonstrukcija lokalnog puta za selo Gornja Vraca.

Kada će uslijediti radovi na preostalim saobraćajnicama, nismo dobili odgovor. (R. Šabanović)