Kenan Mujkanović i dalje na čelu Sindikata metalaca ZDK

Kenan Mujkanović, diplomirani pravnik iz Zenice dobio je povjerenje za novi četvorogodišnji mandat na poziciji predsjednika Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj izvještajno-izbornoj Skupštini, održanoj u upravnoj zgradi zeničke Željezare.

„Jednoglasnu podršku doživljavam kao priznanje za dosadašnji rad ali i veliku obavezu da se nastave aktivnosti na zaštiti prava radnika iz realnog sektora, te poboljšanju njihovog statusa“, izjavio je Mujkanović.

U protekle 4 godine zaključena su 2 granska kolektivna ugovora za metalni sektor, a po kolektivnom ugovoru iz 2018. godine najniža cijena rada je uvećana za više od 19 posto.

„Ključni zadatak u narednom periodu je očuvanje sindikalnog jedinstva, jer od 2015. godine, traje osporavanje sindikata od strane nekih centara moći kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ako se izgubi sindikalno jedinstvo, radnici se nemaju čemu nadati“, upozorava Mujkanović.

Sindikat metalaca na nivou Federacije BiH ima preko 13 hiljada članova iz 70-tak članica, i jedini je reprezentativni sindikat za ovu granu.

Predsjednik, Bajro Melez cijeni dosadašnje rezultate rada ovog Sindikata u ZDK.

„Svakodnevno u razgovoru sa predstavnicima Federalne vlade rješavamo goruće probleme metalnog sektora“, kaže Melez, uz poruku da su spremni oduprijeti se svim nasrtajima na sindikalni pokret.

Predstavnik radnika Željezare u Odboru povjerilaca, Avdija Halilović, najavljuje nastavak aktivnosti na uvezivanju staža željezarcima koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, te ističe da sve ono što je Sindikat ovog preduzeća u stečaju uradio, ne bi bilo moguće bez podrške sindikalnih kolega iz metalskog sektora. (Šerif Babić)