ŠPD ZDK – Akcije pošumljavanja povodom Svjetskog dana šuma

Širom planete, od 1971. godine, 21.mart, prvi dan proljeća, obilježava se kao Svjetski dan šuma. Obilježavanje Dana šuma je svojevrsni podsjetnik na sve veću potrebu za ekološkim osvještenjem svjetske populacije o značaju ovog prirodnog resursa za opstanak čovječanstva.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići kroz potrajno gospodarenje, odnosno zaštitu šuma od štetočina, požara, zaštitu šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, nabavku zaštitnih sredstava, nastoji omogućiti i budućim generacijama uživanje u benefitima koje pružaju šume.

Kao i svake godine, povodom Međunarodnog dana šuma, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, organizovat će niz aktivnosti kako bi na prikladan način obilježilo ovaj značajan dan.

Između ostalog, u organizaciji JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, a povodom Dana šuma, od 20.marta, će započeti akcije pošumljavanja šuma “Dani pošumljavanja“. Osnovna ideja je omogućiti svim zainteresovanim subjektima u Zeničko – dobojskom kantonu a i šire, koji žele učestvovati u pošumljavanju šuma, da sebe prezentuju kroz društveno koristan rad, a pojedincu pružiti zadovoljstvo ujedinjavanja s prirodom.

Akcije pošumljavanja će biti organizovane na svim Poslovnim jedinicama (Olovo, Vareš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj i Tešanj), a bit će provedene u saradnji sa ekološkim udruženjima, školama, uposlenicima Kantonalne uprave za šumarstvo, privrednicima u Zeničko – dobojskom kantonu, te ostalim zainteresovanim udruženjima građana.

Za sve učesnike akcija pošumljavanja bit će obezbijeđen sadni materijal, oko 23.000 sadnica različitih vrsta,  organizovan prevoz, hrana, te obezbijeđen stručni nadzor na izvođenju radova pošumljavanja.

Rukovodilac Poslovne jedinice „Šumarija“ Zenica, Muamer Ismić akciju pošumljavanja na ovom području najavio je za iduću sedmicu. (Š.B.)