Danas se obilježava Svjetski dan broja Pi

Četrnaesti mart u matematičkom svijetu se obilježava kao Svjetski dan broja Pi. Također se poklapa i sa danom rođenja, jednog od najpoznatijih fizičara i matematičara na svijetu, Alberta Einsteina.

Pi ili π je matematička konstanta, koja se primjenjuje u matematici i fizici. Definiše se kao odnos opsega i promjera kruga. Pi je također poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj.

Numerička vrijednost pi, zaokružena na 64 decimalna mjesta, jest: π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923. (D.S.)