Svjetski dan bubrega: Oko 3000 pacijenta na liječenju dijalizom u BiH

Print

Procjenjuje se da 850 milijuna ljudi širom svijeta  ima bolesti bubrega zbog različitih uzroka. Kronične bolesti bubrega (CKD) uzrokuju najmanje 2,4 milijuna smrtnih slučajeva godišnje i sada su šesti najbrže rastući uzrok smrti.

Pored Kronične bubrežne bolesti ( KBB)postoji i Akutna bubrežna bolest (ABB) a koje značajno pridonose povećanom morbiditetu i mortalitetu od drugih bolesti i čimbenika rizika, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes, hipertenziju, pretilost, kao i infekcije kao što su HIV, malarija, tuberkuloza i hepatitis. Nadalje, KBBi ABB kod djece ne samo da dovode do značajnog morbiditeta i mortaliteta tijekom djetinjstva, one dovode do medicinskih problema i u njihovom daljnjem razvoju kroz život.

Prevencija bubrežne bolesti nema alternativu tako da je hitno potrebno uključiti sve one koji imaju veze sa zdravstvenom politikom, počevši od Federalnog ministarstva zdravstva  preko Zavoda za Javno zdravstvo i na kantonalnoj i na Federalnoj razini pa do udruga i udruženja, ne vladinih organizacija i građana.

No kada se bolest već dogodi, a to se često događa zbog simptoma koji su slabi i u većini slučajeva se ignoriraju, onda predstoji liječenje dijalizom ili transplantacijom.

Transplantacijsko liječenje je i najbolje i najučinkovitije, te je stoga potrebno više raditi kako bi se podigla svijest kod građana o važnosti donacije i transplantacije bubrega i ostalih organa.

Tako pacijenta vraćamo u život, društveno je koristan, vraćamo ga u obitelj, u društvo na posao, a  istovremeno radimo velike uštede u zdravstvu, jer je liječenje dijalizom izuzetno skupo.

U Bosni i Hercegovini je oko 3000 pacijenta na liječenju dijalizom od toga u FBiH oko 2000. Svake godine na dijalizama u BiH umre oko 400 pacijenta od kojih su mnogi mogli biti transplantirani. Na žalost broj pacijenta koji se liječe dijalizom u stalnom je porastu.

Razlog tome je i naš način života. Tu prije svega mislimo na nedovoljnu tjelesnu aktivnost, ne zdravu prehranu, pušenje, ne kontrolirano uzimanje lijekova, ne kontrola krvnog tlaka i šećera i ne redovite godišnje kontrole krvne slike i urina.

Udruženje dijaliziranih i transplatiranih bolesnika FBiH