Pojačane policijske kontrole kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja.

U cilju unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te povećanja opšte saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja, planirana je i zavedena akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje se poduzimaju od strane Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, i ista će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Naime, u proteklom periodu policijski službenici su prilikom redovnih kontrola u saobraćaju vozače i pješake upozoravali, te im ukazivali na važnost i obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na sigurnost pješaka u saobraćaju, ali i obaveza vozača prema pješacima.

U toku trajanja ove akcije, tačnije od 12.03. do 17.03.2019. godine, policijski službenici će, nakon perioda upozoravanja, odnosno preventivnog rada, poduzimati represivne mjere i sankcionisati pješake i vozače zbog činjenja navedenih prekršaja. Prilikom poduzimanja mjera u okviru zavedene akcije, svi pješaci koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi u pogledu prelaska kolovoza na obilježenim pješačkim prijelazima, kao i vozači koji ne budu poštovali svoje obaveze prema pješacima, će biti sankcionisani u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.

Naznačene aktivnosti policijskih službenika imaju za cilj povećanje ukupne sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, sa akcentom na bezbjednost pješaka, i iste će se nastaviti i u narednom periodu.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje