ALBA Zenica: Radionica u okviru Projekta “Kućno kompostiranje na području Grada Zenica”

U okviru Projekta „Kućno kompostiranje na području Grada Zenica“ u organizaciji ALBA Zenica d.o.o. i Njemačke agencije za međunarodnu saradnju za održivi razvoj i obrazovanje – GIZ će se u srijedu, 13.03.2019  održati radionica za učesnike na Projektu.

Na radionici će uzeti učešće predstavnici domaćinstava koji su pri anketiranju u augustu 2018 iskazali interes za aktivnosti na pilot projektu kompostiranja organskog otpada koji nastaje u domaćinstvu, u cilju dobivanja komposta i njegovog iskorištavanja u vrtu, odnosno smanjenju otpada koji završava na deponiji.

Radionica o kompostiranju i podjeli kompostera bit će održana u srijedu, 13.03.2019 sa početkom u 12,00 sati u Hotelu Dubrovnik, Školska br. 10, Zenica.

Za dodatne informacije se možete obratiti u ALBA Zenica d.o.o.