Centar ženskih prava: 8. mart je mnogo više od “cvijeća, frizura i parfema”

Besplatnom projekcijom igranog filma Sufražetkinje, koji govori o borbi britanskih aktivistica za prava žena, a zatim i panel diskusijom o značaju borbe prvih feministkinja za ravnopravan tretman žena u dominantno muškom svijetu, Centar ženskih prava zaokružio je današnju kampanju obilježavanja Međunarodnog dana žena, s porukom “Snažne u zajedništvu, za budućnost”.

Aktivistice Centra su se osvrnule na trendove obilježavanja Dana žena, podsjetivši da je ovaj datum mnogo više od „cvijeća, frizura i parfema“, da je to dan koji slavi tekovine dvije stotine godina duge borbe za prava žena na rad, obrazovanje, napredovanje, učešće u javnom životu…

„Iz perspektive današnjeg vremena zanemaruje se činjenica da žene početkom 20. vijeka većinu današnjih prava nisu imale i da su se neke žene usudile istupiti u ime svih i boriti se za promjene, zalažući u toj borbi i svoje živote. Zato je važno podsjetiti sve žene koje su u politici, bilo kroz općinska vijeća, skupštine, parlamente, izvršnu vlast i na bilo kojoj poziciji, da za svoju poziciju mogu zahvaliti feministkinjama koje su se, između ostalog, izborile za pravo žena na učešće u političkom životu, pravo da biraju i budu birane. Važno je podsjetiti ih na odgovornost prema biračima i biračicama, prije svega ženama koje su im poklonile svoj glas i povjerenje na izborima. Od njih se očekuje da svoj rad za dobrobit zajednice naročito usmjere na nediskriminaciju, poboljšanje položaja i stanja ljudskih prava žena u BiH“, poručile su aktivistice Centra ženskih prava u Zenici, uoči Osmog marta.

Podsjetile su i na inicijativu Centra ženskih prava, koji je zajedno s nekoliko drugih ženskih asocijacija, kandidatkinjama na Općim izborima u BiH 2018. davale podršku, ohrabrivale ih da prijave kršenja izbornih prava i omogućio im pravnu podršku u slučajevima kršenja njihovih prava i izbornog zakonodavstva

Centar ženskih prava 23 godine radi na poboljšanju položaja žena, onih koje trpe nasilje u porodici, mobing na radnom mjestu, ugrožavanje radnih ili socijalnih prava, sarađujući sa institucijama sistema i predlažući zakonske izmjene, s ciljem unapređenja položaja žena, a fokus mu je na osnaživanju političarki.

Zahvaljujući besplatnoj pravnoj pomoći koju ženama pruža ova organizacija, oko dvije hiljade žena godišnje uspije ostvariti svoja zakonska prava, istakle su aktivistice Centra ženskih prava, pozivajući žene da se informišu i edukuju o svojim pravima, kako se s više uspjeha uhvatile ukoštac sa životnim i društvenim izazovima današnjice. (S.Stević)