UNZE: Potpisan memorandum o saradnji Pravnog fakulteta i Pravobranilaštva BiH

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr. Enes Bikić i pravobranilac BiH, Ismet Velić, potpisali su danas Memorandum o saradnji između ove dvije institucije.

Dokument je potpisan na zeničkom Pravnom fakultetu u prisustvu većeg broja studenata.

“Ubijeđen sam u konstataciju da je neophodno da se poveže akademska zajednica, odnosno da povežemo teoriju i praksu sa institucijama nadležnim za pojedina pitanja”, – izjavio je dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Enes Bikić.

“Ovaj fakultet je kadrovski sposoban za davanje ekspertiza i mišljenja i spremni smo preuzeti svoj dio odgovornosti”, – dodao je dekan Bikić.

Pravobranilac BiH, Ismet Velić je podsjetio da ova institucija štiti imovinu i imovinske interese države.

Prema njegovim riječima buduća saradnja treba da se odvija kroz razmjenu saznanja i iskustava, pri čemu je širok spektar pitanja koja se mogu zajednički rješavati.

Potpisani Memorandum uključuje i zajedničku organizaciju 1. Međunarodne konferencije na temu „Međudržavni odnosi i rješavanje sporova u vezi sa pravom vlasništva,pravom mora i granicama“. (Š.Babić)