Preko 500 budućih prvačića od danas se priprema za početak školovanja

Roditeljskim sastankom danas je otpočeo program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za mališane koji bi na jesen trebali krenuti u prvi razred osnovne škole.

Oko 500 mališana proći će tromjesečni program u kojem je fokus socijalizacija budućih školaraca. U JU Predškolski odgoj i obrazovanje upisano je oko 500 mališana u program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja ili poznatijeg kao mala škola. Ovaj broj je manji za otprlike stotinu djece u odnosu na prošlu godinu. 180 djece će pohađati ovaj program u šest zeničkih vrtića. Sa mališanima će raditi 20 realizatora izabranih putem konkursa. “Imamo realizatore u naših šest vrtića, a veći broj realizatora je po terenu. Pokrivamo dio Nemile, Babina, Kočevskog sliva, te školu Enver Čolaković u Janjićima”, – kaže Edina Hodžić, koordinator odgojno – obrazovanog rada u JU predškolski odgoj i obrazovanje.

Edina Hodžić

Program “male škole” je koncipiran na tri sata dnevno tokom sljedećih 90 dana. Naša sagovornica kaže da je cilj da se djeca socijalizuju prije institucionalnog odgoja i obrazovanja. “Oni će se kroz socijalizaciju najviše igrati. Nama je cilj da odgojni momenat ispliva na vidjelo. Ono što nisu uspjeli savladati u domovima da razviju kod nas, kako bi imali svoj stav”, – kaže Hodžić.
Vrtić je prva stepenica u odgojno-obrazovanom procesu i veoma je bitno da djeca prođu ovaj period sa odgajateljima kako bi sutra spremnije dočekali sve izazove koje školstvo pred njih postavlja. “Danas su djeca različita, svi smo u principu različiti. I onda je potrebno osjetiti njihove želje i mogućnosti, i ako to dobar odgajatelj ne prepozna i ne primjeni onda mi gubimo jednu ličnost”, – zaključila je Hodžić. (N.Glibo)