Općinski sud Zenica tokom 2018. godine izrekao 336 osuđujućih presuda

Dijana Ajanović, predsjednica Općinskog suda Zenica

Sa hroničnim manjkom od osam sudija, Općinski sud u Zenici i u prošloj je godini ipak dostigao nivo od 132 posto kolektivne norme u rješavanju predmeta, sa manje od 0,4 posto ukinutih ili preinačenih presuda.

“Kvalitet rada iskazan je sa 96,12 posto, pa sa sigurnošću možemo ustvrditi da spadamo među bolje sudove u Bosni i Hercegovini, istakla je na godišnjoj press konferenciji Općinskog suda u Zenici, njegova predsjednica”, – Dijana Ajanović.

Sud je i u prošloj godini u radu imao čak 240 stečajnih i likvidacijskih predmeta, a najveći broj od ukupnih se odnosi na komunalne, čak stotinu hiljada.

U prošloj godini bilo je 76 predmeta nasilja u porodici, za koje je uglavnom izricana mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja.

Zabilježeno je šest zastara slučajeva, svi zbog nedostupnosti optuženog lica, za kojima su raspisane potjernice. Radi se uglavnom o optuženima za teške krađe, precizirala je Ajanović.

Ukupno je izrečeno 336 osuđujućih presuda, 98 uslovnih kazni, a zatvorska kazna je za novčanu zaminjena u 6 predmeta. U tri predmeta izrečene su mjere rada za opšte dobro na slobodi, a, sudeći prema sugestijama iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, takvih slučajeva ove godine moglo bi biti više.

Ajanović je istakla da je u toku proces harmonizacije predmeta iz katastra nekretnina sa gruntovnim podacima, te najavila da bi dogradnja zgrade Suda mogla početi na jesen ove godine. (S.Stević)