Rektor Damir Kukić učestvovao na Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

Treći rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana održan je krajem prošle sedmice u Mostaru, a domaćin je bilo Sveučilište u Mostaru.

Na forumu je učestvovalo 30 rektora, pri čemu je potpisan Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji. Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr . Damir Kukić, učestvovao je na forumu i u ime Univerziteta u Zenici potpisao Sporazum.

Sporazum predviđa angažman i saradnju na polju istraživačkih aktivnosti na svim naučnim i umjetničkim područjima, na polju nastavnih aktivnosti, kao i na polju dostizanja akademskih zvanja studenata i nastavnog osoblja. Također, dogovorena je saradnja na projektima koje kroz različite programe  ERASMUS+ u svrhu poboljšanja kapaciteta i mobilnosti u visokom obrazovanju finansira Evropska komisija kao i saradnja kroz različita institucionalna tijela na polju poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja.(Š.B.)