Otklonjene nejasnoće oko penzionisanja policijskih službenika

Otklonjene su sve nejasnoće oko pitanja penzionisanja policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku predstavnika Sindikata policije sa direktorom Zavoda za penzijsko-invalidsako osiguranje, istaknuta je spremnost na potpunu primjenu zakonskih propisa o penzionisanju policijskih službenika.

Zakonima o policijskim službenicima, donesenim na nivou kantona, a sada i propisima novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, definisani su posebni uslovi za penzionisanje policijskih službenika, što je i bio glavni zahtjev sa novembarskog protesta policije, održanog pred zgradom Federalnog parlamenta u Sarajevu. No, 20-ak policijskih službenika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, rješenja još nije dobilo.

Na današnjem sastanku predstavnika sindikata policije sa direktorom Zavoda PIO, otklonjene su sve nejasnoće oko pitanja penzionisanja policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„Primjenom novog Zakona mi smo bili suočeni sa ogromnim poslom oko donošenja novih programskih rješenja za sve kategorije budućih penzionera. Išli smo prioritetno od onih gdje se očekuje puno veći broj zahtjeva, prema onima gdje je broj zahtjeva znatno manji, a u toj priči su i policijski službenici. Programsko rješenje je urađeno, korisnici će uskoro dobiti rješenja“, izjavio je za naš portal portparol Zavoda PIO, Tomislav Kvesić.

„Primjenom novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju oštećeni su svi, pa tako i policijski službenici“, kaže Almir Salkičević, predsjednik Sindikata policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, dodajući da će službenici policije, penzionisani po novom zakonu, imati i do 100 maraka manju penziju, u odnosu na kolege, koji su rješenja dobili slovom starog Zakona o PIO, iako je  posebnim propisima kojima se reguliše položaj policije”, ova razlika donekle ublažena.

Tako će minimalna penzija policijskih službenika iznositi oko 600 konvertibilnih maraka i obračunavati se prema prosjeku pet godišnjih plata ostvarenih u svojstvu policijskih službenika i po njih najpovoljnijih.

Danas su otklonjene sve nejasnoće i rješenja o penzionisanju u skladu sa novim zakonskim rješenjima uskoro će dobiti i ostali policijski službenici, koji su posljednji stekli uslove za odlazak u penziju. (Sanja Stević)