Javni poziv za korištenje devet miliona KM za rješavanje statusnih pitanja boraca

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.

“Pravo na korištenje ovih sredstava mogu ostvariti demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca, ratni vojni invalidi 100 posto prva grupa (jednokratna naknada za uvećanje tuđe njege i pomoći), ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca i djeca bez oba roditelja koji nemaju druga mjesečna primanja, maloljetni dobrovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH (prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovanje), te dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja druge i treće kategorije koji nemaju drugih mjesečnih primanja” – kazao je resorni federalni ministar Salko Bukvarević.

Ovaj program rezultat je sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te, kako je istakao, jasnog opredjeljenja Vlade da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju.