Devet preporuka CCI-a novoizabranim poslanicima i novoj vlasti u BiH

Višegodišnji monitoring institucija zakonodavne i izvršne vlasti u BiH (tačnije vlada i skupština na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou), ukazao je na brojne propuste u radu vlasti, koji su zabrinjavajući. I koji ovu zemlju udaljavaju i od mogućnosti značajnog ekonomskog napretka i od normi modernog, civilizovanog demokratskog društva.

A ogroman broj njenih građana uskraćuju kako za mogućnost dolaska do egzistencijalnog minimuma, tako i za elementarna ljudska prava. Centri civilnih inicijativa su nalaze svog višegodišnjeg rada sublimirali u nekoliko preporuka koje su date u nastavku.

CCI poziva političke stranke i izabrane poslanike da poštuju rokove za konstituisanje skupština, i da prestanu sa relativiziranjem tih rokova, kroz institutut višednevnih konstitutivnih sjednica sa neograničenim trajanjem i brojem nastavaka.

Pozivamo na ubrzano formiranje izvršne vlasti, u skladu sa rezultatima izbora, na svim nivoima, i na formiranje programskih, a ne “matematičkih”koalicija. Centri civilnih inicijativa naglašavaju neprihvatljivost bilo kojeg oblika korupcije, uključujući i političku korupciju i „trgovanje mandatima“. Smatrajući to prevarom glasača, zloupotrebom demokratije i potencijalnim krivičnim djelom, na koje bi morali da reaguju i tužilaštva i sudovi.

CCI poziva na bespogovorno poštovanje pravne države, i na uvođenje posebnih sankcija za slučajeve kada zakone i Ustav krše političari na vlasti.

Posebno apostrofiramo obavezu vlasti da poštuju vlastite i međunarodne norme zaštite ljudskih prava. Da provedu presude suda u Strazburu, da prestanu kršiti Zakon o ravnopravnosti polova i dokinu segregaciju u obrazovanju.

Pozivamo vlasti na svim nivoima da u novi mandat krenu sa novim radnim navikama, i da rade više i bolje, koncentrisani, pritom, na interese građana i na potrebu poboljšanja kvaliteta njihovog života.

CCI poziva sve, prije svega političke aktere u zemlji, na borbu protiv govora mržnje, na zaštitu nezavisnih institucija i medija i na stvaranje ozračja istinske demokratije i slobode, a političke subjekte u zemlji na dijalog i konsenzus oko novog paketa reformi, za novi mandat.

Centri civilnih inicijativa pozivaju da se provedu promjene izbornog zakona, koje bi regulisale mogućnost raspisivanja vanrednih izbora i druge mehanizme za otklanjanje blokada sistema, kojim bi se spriječilo da građani budu taoci uskostranačkih interesa i obračuna političkih stranaka i pojedinaca u njima, navode iz CCI-a.