U toku radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Gnjusanski put

U sklopu investicionog održavanja putne infrastrukture na području grada Zenica za 2018. godinu, u toku su radovi na rekonstrukciji ulice Gnjusanski put u mjesnoj zajednici “Raspotočje”.

Izvođenje radova u potpunosti je finansirano iz Budžeta Grada Zenica, u iznosu od 165.145,50 KM sa PDV-om.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija ove ulice u dužini 700 m, kao i proširenje saobraćajnice, izrada potpornih zidova te ugradnja ivičnjaka sa rigolom kojim je riješena i odvodnja oborinskih voda.

Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Radove izvodi firma “Špic Beton” d.o.o. Zenica, prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane firme Musala Inženjering d.o.o. Visoko.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica. (zenica.ba)